Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků
   se vzácnými onemocněními

 Informační portál k projektu ESF OP VK č. CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Publicita – Učitelské noviny

Autor admincz

Uřitelské noviny - OznámeníUčitelské noviny - Oznámení

Publicita – Leták

Autor admincz

Pro publicitu projektu byl vytvořen speciální
LETÁK PRO PUBLICITU PROJEKTU, který si můžete stáhnout ZDE.

Označeno jako: Komentáře vypnuty

Základní info o projektu

Autor admincz

Oblast podpory: 7.1.2. Rovné příležitosti dětí  a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Příjemce: Společnost pro mukopolysacharidosu
Název projektu: Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.00/14.0040

Cílem projektu je prostřednictvím jeho aktivit a výstupů přispět k řešení (a v některých segmentech vyřešit) nedostatky v obsahovém, organizačním, metodickém zajištění vzdělávacích potřeb dětí nemocných některým ze skupiny tzv. vzácných onemocnění. Mezi ně patří zejména střádavá onemocnění (Mukopolysacharidosa, Mannosidosa, syndrom Niemann – Pick) Gauerův syndrom, ale i onemocnění muskulární svalovou atrofií, cystickou fibrozou ad. V řadě případů se jedná o onemocnění smrtelná, v některých případech, za pomoci moderní léčby, je život těchto dětí zajištěn až do mladé dospělosti či dospělosti.

Výstupem každé klíčové aktivity (viz dále) budou jasně definovaný výsledek činnosti v podobě analýzy, metodiky, standardu, vzdělávacího obsahu či jiného nástroje. Ty budou určeny primárně poradenským pracovníkům Speciálně pedagogických center a v omezené míře i Ped. psychologických poraden, dále poradenským pracovníkům na školách, učitelům těchto žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a samotným žákům a jejich zákonným zástupcům. V části projektu, který zahrnuje i vzdělávací aktivity, je cílem také zvýšení kompetence, znalosti a dovednosti frekventantů (učitelé žáků se SVP, rodiče žáků s SVP) a poskytnutí kurikul těchto kurzů k obecnému použití veřejnosti z cílové skupiny.

Konkrétně je cílem projektu zaplnit „bílá“ místa vzdělávacího systému o vzdělávací podmínky žáků ze skupiny tzv. vzácných onemocnění.
Zejména v těchto oblastech:

 1. Popis speciálních pedagogických potřeb dětí, žáků a studentů nemocných některým ze skupiny tzv. vzácných onemocnění
 2. Vytvoření metodických nástrojů pro práci s těmi to žáky ve vzdělávacím systému primárního školství
 3. Vyhodnotit účinnost stávajících závěrů spec-pedagogického poradenství a diagnostiky poskytované těmto žákům a vytvořit metodický návod pro poradenské pracovníky ve školství - tím zvýšit kvalitu poradenských služeb u nás pro tuto skupinu klientů
 4. Vytvořit odpovídající vzdělávací kurzy určené učitelům těchto žáků a rodičům těchto žáků se SVP z důvodu tzv. vzácného onemocnění

Konečně je „vnitřním“ cílem projektu zapojit do jeho aktivit co největší počet rodičů těchto žáků, pracovníků z poradenských zařízení a škol, které navštěvují a jejich pedagogů.

Jan Michalík: Sborník příspěvků I. Národní konference „Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními“

Označeno jako: Komentáře vypnuty

Tým projektu

Autor admincz

Tým projektu:

 • Manažer projektu
  Jan Michalík
 • Koordinátorka klíčových aktivit
  Eva Kubalčíková (2010 – 2011)
  Ivana Malá (2012 - ...)
 • Finanční manažerka
  Mgr. Hana Saitzova
 • Vedoucí vzdělávacích kurzů
  Mgr. Eva Martínková(2010-2011)
  Mgr. Pavla Lehečková (2012 - ...)

Kontakty

Autor admincz

foto1

Nositel projektu:
Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
e-mail: spmps@seznam.cz

Kancelář projektu:
"Projekt SVP dětí a žáků se vzácnými onemocněni"
tř. 17. listopadu 50 A
772 00 Olomouc

Telefon:
774 454435

Označeno jako: Komentáře vypnuty