Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků
   se vzácnými onemocněními

 Informační portál k projektu ESF OP VK č. CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Průběh klíčové aktivity 04

Autor admincz

Jedná se o souběžnou aktivitu s KA č. 5. Jejími účastníky však nejsou pedagogové, ale rodiče dětí se vzácným onemocněním. Termínové aspekty byly stejné, jako u kurzu pro pedagogy, tzn. kurzy proběhly v těchto bězích:

  1. Běh kurzu  – proběhl  ve dnech 10.- 13. června 2010 . Kurz proběhl v Parkhotelu Všemina u Slušovic (na Zlínsku).
  2. Běh kurzu -  proběhl ve dnech 7. – 10. října 2010 v Teplicích v Čechách.
  3. Běh kurzu – proběhl ve dnech  16. – 19. června 2011 v Hrotovicích na Jižní Moravě
  4. Běh kurzu – proběhl ve dnech   13.-16. října 2011 v Praze
  5. Běh kurzu – proběhl ve dnech 7.-10.  června 2012 v Hrotovicích na Jižní Moravě

Jedná se o zásadní klíčovou aktivitu. Jejích výsledků je využíváno rovněž v rámci prací na KA č. 1 a 2, tj. tvorbě vlastních publikačních výstupů projektu.

V průběhu trvání této KA se ukázalo, že účastníci by považovali za vhodné rozšířit původně plánovaných pět běhů kurzů o šestý. K tomu bylo upraveno kurikulum kurzu – zahrnující další pracovní setkání.

V rámci této KA byly vytvořeny:

  1. Kurikulum vzdělávacího kurzu Rodiče – ke stažení ZDE
  2. Upravené Kurikulum (rozšířené) – ke stažení ZDE
  3. Učební text pro kurz „Rodič a dítě se vzácným onemocněním“