Základní info o projektu

Oblast podpory: 7.1.2. Rovné příležitosti dětí  a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Příjemce: Společnost pro mukopolysacharidosu Název projektu: Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.00/14.0040 Cílem projektu je prostřednictvím jeho aktivit a výstupů přispět k řešení (a v některých segmentech vyřešit) nedostatky …