Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním ve školách a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Tato klíčová aktivita je navazující na KA1. Poté, kdy bude dispozici soubor normativních pravidel a postupů, které umožní lepší diferenciaci skutečných vzdělávacích potřeb žáků cílové skupiny bude dále stanoven způsob – metodická doporučení pro práci s žákem primárně ve školách – a alternativně i při jiném způsobu plnění povinné školní …