Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se vzácnými onemocněními

V rámci této KA bude vytvořena metodika (katalog) posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků vybraných onemocnění ze skupiny vzácných onemocnění. Na této KA bude participovat manažer projektu zejména zadáním klíčových parametrů daného díla, dále pedagogové – ověřovatelé metodiky v činnosti školských poradenských zařízení a škol a zejména pracovník na pozici autora …