Ověření Metodiky práce se žákem se vzácným onemocněním ve školách a v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky

Tato klíčová aktivita je navazující na tvorbu Metodicky dle KA č. 2. a Svým způsobem navazuje i na výsledky KA č. 1 – Metodika posuzování SVP žáků se vzácnými onemocněními. V rámci této aktivity budou ověřovány přímo ve třídách v nichž je vzděláván žák z této cílové skupiny, či v …