Vzdělávací kurz – rodiče žáků se vzácnými onemocněními a jejich vzdělávání

Jestliže se postupně stává obecně přijímaným faktem, že rodiče žáků se zdravotním postižením jsou z povahy věci zainteresovanějšími účastníky jejich vzdělávání (než je tomu u intaktní populace), potom ve skupině rodičů dětí se vzácnými onemocněními platí toto pravidlo absolutně. Bez podpory rodiče (velmi enormní podpory) je vzdělání dítěte výrazně či …