Vzdělávací kurz – pedagogové žáků se vzácnými onemocněními

Jestliže v rámci KA č. 3 bude ověřována vypracovaná metodika SVP žáků se vzácnými onemocněními, potom pedagogové, kteří tuto metodiku budou ověřovat dostanou možnost účastnit se vzdělávacího kurzu určeného pro výuku poznatků získaných v průběhu řešení tohoto projektu. Podstata tohoto vzdělávacího kurzu je zaměřena na změny ve filozoficko-metodickém přístupu k …