Metodické publikace

Zde ke stažení: Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními – – – – Zde ke stažení: Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním – – Zde ke stažení: Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole – – Zde ke stažení: Metodický …

Ke stažení

Legislativa: Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Antidiskriminační zákon Vyhláška č.72-2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (znění ze dne 1. 9. 2011) Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských …