Interaktivní webový portál pro vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními a poradna pro rodiny žáků se vzácnými onemocněními

Podaný projekt se orientuje primárně na generaci mezi 20 – 60 lety (cílová skupina rodičů, pedagogů a poradenských pracovníků), tudíž občany v produktivním věku, kteří jsou způsobilí (v převážné míře) přijímat informace prostřednictvím internetu. V některých segmentech (pedagogové, poradci) je takový zdroj informací často rozhodující. V rámci stránek bude prostor pro diskusi a rozbor jednotlivých výstupů KA ještě ve stadiu jejich tvorby. Webový portál bude úzce navázán na stávající webové stránky předkladatele. V neposlední řadě plní portál projektu úkoly public relations projektu a umožní předávat údaje o projektu a postupu jeho řešení všem zájemcům odborné i laické veřejnosti. Samozřejmostí je (vzhledem k charakteru projektu) zajištění maximální přístupnosti pro osoby ze zdravotním postižením.

Výstup:

Výstupem je funkční interaktivní webový portál s poradenskou součástí pro rodiče žáků se vzácnými onemocněními. Tato poradna bude zaměřena primárně na řešení problémů jejich začleňování do škol. Portál tak zajistí informativní i poradenskou část, která v souboru zpřístupní rozhodující informace potřebné pro úspěšné inkluzivní vzdělávání žáka ze skupiny vzácných onemocnění. Obsahovou stránku portálu postupně naplní všechny výstupy ostatních KA.

Interaktivní webový portál pro vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními a poradna pro rodiny žáků se vzácnými onemocněními

Podaný projekt se orientuje primárně na generaci mezi 20 – 60 lety (cílová skupina rodičů, pedagogů a poradenských pracovníků), tudíž občany v produktivním věku, kteří jsou způsobilí (v převážné míře) přijímat informace prostřednictvím internetu. V některých segmentech (pedagogové, poradci) je takový zdroj informací často rozhodující. V rámci stránek bude prostor pro diskusi a rozbor jednotlivých výstupů KA ještě ve stadiu jejich tvorby. Webový portál bude úzce navázán na stávající webové stránky předkladatele. V neposlední řadě plní portál projektu úkoly public relations projektu

Interaktivní webový portál pro vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními a poradna pro rodiny žáků se vzácnými onemocněními

Podaný projekt se orientuje primárně na generaci mezi 20 – 60 lety (cílová skupina rodičů, pedagogů a poradenských pracovníků), tudíž občany v produktivním věku, kteří jsou způsobilí (v převážné míře) přijímat informace prostřednictvím internetu. V některých segmentech (pedagogové, poradci) je takový zdroj informací často rozhodující. V rámci stránek bude prostor pro diskusi a rozbor jednotlivých výstupů KA ještě ve stadiu jejich tvorby. Webový portál bude úzce navázán na stávající webové stránky předkladatele. V neposlední řadě plní portál projektu úkoly public relations projektu a umožní předávat údaje o projektu a postupu jeho řešení všem zájemcům odborné i laické veřejnosti. Samozřejmostí je (vzhledem k charakteru projektu) zajištění maximální přístupnosti pro osoby ze zdravotním postižením.

Výstupem je funkční interaktivní webový portál s poradenskou součástí pro rodiče žáků se vzácnými onemocněními. Tato poradna bude zaměřena primárně na řešení problémů jejich začleňování do škol. Portál tak zajistí informativní i poradenskou část, která v souboru zpřístupní rozhodující informace potřebné pro úspěšné inkluzivní vzdělávání žáka ze skupiny vzácných onemocnění. Obsahovou stránku portálu postupně naplní všechny výstupy ostatních KA.

a umožní předávat údaje o projektu a postupu jeho řešení všem zájemcům odborné i laické veřejnosti. Samozřejmostí je (vzhledem k charakteru projektu) zajištění maximální přístupnosti pro osoby ze zdravotním postižením.

Výstupem je funkční interaktivní webový portál s poradenskou součástí pro rodiče žáků se vzácnými onemocněními. Tato poradna bude zaměřena primárně na řešení problémů jejich začleňování do škol. Portál tak zajistí informativní i poradenskou část, která v souboru zpřístupní rozhodující informace potřebné pro úspěšné inkluzivní vzdělávání žáka ze skupiny vzácných onemocnění. Obsahovou stránku portálu postupně naplní všechny výstupy ostatních KA.