Konference a workshopy

V rámci této aktivity se uskuteční celkem čtyři jednotlivé akce. Tři pracovní workshopy zaměřené na řešení jednotlivých aspektů školního vzdělávání dětí ze skupiny vzácných onemocnění. Tématem budou postupně: a) Otázky diagnostiky a základní předpoklady vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními, b) Odborná, metodická a osobnostní připravenost pedagoga pro vzdělávání žáků se vzácnými onemocněními a c) Kvalita života žáků se vzácnými onemocnění a vliv školního vzdělávání. Workshopy umožní aktuálně reagovat na potřeby školské praxe a rovněž na nich budou ověřovány instituty navržené v rámci ostatních KA projektu.V závěru projektu se uskuteční „Národní konference pro vzdělávání žáků nemocných některým ze vzácných onemocnění“.

Na všech workshopech bude přítomno cca 90 pedagogů, poradenských pracovníků, převážně z SPC a PPP a rodičů těchto žáků. Na Národní konferenci budou vedle uvedených přítomni i pozvaní zástupci MŠMT, krajů, asociací pedagogů a škol, pedagogických fakult, lékařských fakult, fakultních nemocnic při nichž působí specializovaná centra pro léčbu vzácných onemocnění a další Z konference bude vydán sborník příspěvků. Cílem konference je a) zmapovat stav v projednávané oblasti, b) získat informace od pracovníků poradenství z terénu, c) informovat odbornou veřejnost o aktuálním stavu a postupu prací v projektu. Workshopy i Národní konference jsou připravovány jako dvoudenní. Na realizaci projektu se podílejí všichni pracovníci projektu. Náklady budou vedle obvyklého podílu odměn členů řídícího týmu projektu zejména náklady cestovného, ubytování a stravného účastníků a náklady služeb – výroba, tisk a distribuce sborníku. Pro tuto aktivitu nejsou zřizovány speciální profesní pozice, zajišťují ji pracovníci realizačního týmu (organizace, moderátor, zápis, tvorba výstupů).

Výstup:

Výstupy budou tvořit: 60 účastníků konference a 90 účastníků workshopů. Jeden tištěný sborník v počtu 200 ks a minimálním rozsahu 100 stran z jednání konference. Záznam rozpravy a výstupy ze tří workshopů budou umístěny na webu projektu. Přínosem této aktivity je vytvoření longitudinálního prostoru pro sledování (a ovlivňování) úrovně vzdělávacího systému ve vztahu ke skupině „nových“ klientů – žáků ze skupiny dětí se vzácnými onemocněními. Konkrétním přínosem je zvýšení odborné úrovně účastníků jednání a rychlejší a aktuální přenos poznatků získaných projektem k jednotlivých rodinám, školám a poradenských zařízením v ČR.

Průběh klíčové aktivity 07

Fotogalerie klíčové aktivity 07


I. Národní konference
„Vzdělávání dětí se vzácnými onemocněními“
(6. – 7. 3. 2013)