Metodické publikace

Zde ke stažení:
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními