I. Národní konference „Vzdělávání dětí se vzácnými onemocněními“ (6. – 7. 3. 2013)


V Olomouci dne 20. ledna 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí rodiče dětí se vzácným onemocněním,

Společnost pro Mukopolysacharidosu se po uplynulé tři roky zabývala tématem vzdělávání avzdělávacích potřeb dětí a žáků se vzácným onemocněním.

Výstupy našeho projektu průběžně umisťujeme na http://www.svp-vzacnaonemocneni.cz.

Na počátku března 2013 připravujeme do Prahy I. Národní konferenci „Vzdělávání dětí se vzácnými onemocněními“. Předpokládáme účast zejména:

  • rodičů dětí se vzácnými onemocněními
  • odborníků ze školství (speciálně pedagogická centra, učitelky a učitelé) vzdělávajících děti se vzácným onemocněním
  • pracovníky nestátních neziskových organizací podporujících pacienty se vzácným onemocněním

Účastníci budou moci diskutovat vybrané otázky vzdělávání „našich“ dětí. Zároveň každý z účastníků získá publikaci, která přináší řadu zkušeností, námětů a doporučení pro vzdělávání dětí se vzácným onemocněním. „Metodiku práce se žákem se vzácným onemocněním“.

Pokud se rozhodnete této příležitosti využít, zašlete co nejdříve (nejpozději však do 5. 2. 2013) přihlášku, která je přílohou í tohoto emailu. Počet účastníků je omezen finančními možnostmi projektu.

Na setkání se těší

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D
hlavní řešitel projektu

Upozornění: Návratku naleznete v přiložené pozvánce a zasíláte ji na mail: jijarm@seznam.cz

Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
www.svp-vzacnaonemocneni.cz


One Comment

  1. Pingback: Konference a workshopy « Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Comments are closed.