Průběh klíčové aktivity 04

Jedná se o souběžnou aktivitu s KA č. 5. Jejími účastníky však nejsou pedagogové, ale rodiče dětí se vzácným onemocněním. Termínové aspekty byly stejné, jako u kurzu pro pedagogy, tzn. kurzy proběhly v těchto bězích: Běh kurzu  – proběhl  ve dnech 10.- 13. června 2010 . Kurz proběhl v Parkhotelu Všemina u …