Průběh klíčové aktivity 07

Dosud proběhlo pět odborných workshopů. První  dva se uskutečnily v Praze a to  12. října 2010 a druhý dne 26. ledna 2011.  Z důvodu snazší dopravní dostupnosti pro účastníky. Jednalo se o zcela pracovní odborná setkání. Programem prvního z nich se staly základní otázky vzdělávání dětí a žáků cílové skupiny projektu. …