Typ II. : Syndrom Hunter

Princip dědičnosti je  u této nemoci odlišný od ostatních typů. Je vázán na pohlaví – pokud je matka přenašečkou, existuje 50% riziko, že narozený chlapec bude postižen a polovina dcer bude přenašečkami. Růst nemocných dětí je do max. výšky 120 – 140 cm. Stupeň intelektu je různý, ovšem postupně dochází …