Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními